1. Algemen voorwaarden

 

1.1 Algemene Voorwaarden: de door House of InnerPower gehanteerde Algemene Voorwaarden, die zijn gepubliceerd op de website van The House of InnerPower www.innerpowerhouse.com

Deze algemene voorwaarden zijn ook altijd te downloaden van de website.

1.2 Inschrijfformulier: inschrijven voor de door House of InnerPower georganiseerde Online en offline Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Trainingen en Retreats kan door het inschrijfformulier terug te sturen en de aanbetaling of het totaalbedrag te voldoen. Er is sprake van een overeenkomst wanneer het House of InnerPower de boeking bevestigt door het sturen van een persoonlijke e-mailbevestiging naar de deelnemer en nadat de deelnemer de aanbetaling of het volledige bedrag heeft betaald.

1.3 Deelnemer: de persoon die deelneemt aan een door House of InnerPower georganiseerde Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training, Retreat.

1.4 Aanbetaling: indien een boeking meer dan 30 dagen voor aanvang van de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training, Retreat plaatsvindt, betaalt de deelnemer een aanbetaling, welke geldt als aanbetaling voor deelname aan de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, training, retraite.

1.5 The House of InnerPower. is located in The Netherlands, Sprengenkampweg 1 8171RL Vaassen and is registered in the trade register under number KVK82222797 Radiant Inner Sun and VAT number NL144599600B02

1.6 Prijs: de totale prijs van de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Opleidingen, Trainingen en Retreats, inclusief de Aanbetaling.

1.7 Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Opleidingen, Trainingen en Retreats: de door House InnerPower georganiseerde Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Opleidingen, Trainingen en Retreats.

1.8 Deelnemer: de persoon die een bevestigde boeking heeft en aanwezig zal zijn bij een door House of InnerPower georganiseerde Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retreat.

1.9 Website: de website van House of InnerPower: www.innerpowerhouse.com of innerpoweryoga.eu

 1. Toepasbaarheid:

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Trainingen en Retraites. Bij het versturen van een aanvraag of boekingsaanvraag voor een Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retreat gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de betalingsvoorwaarden van deze Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retreat.

House of Innerpower kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is altijd beschikbaar op de Website.

 1. Deelname aan een Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retraite en Inschrijfgeld

3.1 Een Deelnemer kan deelnemen aan een Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retreat nadat deze deelnemer zich vooraf heeft aangemeld bij House of InnerPower en de aanbetaling of het volledige bedrag heeft betaald.

Aanmelden kan via de Website of per e-mail via info@innerpoweryoga.eu.

Deelname aan de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retreat is gegarandeerd nadat House of InnerPower de betaling van de prijs of de Aanbetaling heeft ontvangen en nadat House of InnerPower de boeking heeft bevestigd door het sturen van een persoonlijke bevestigingsmail aan de Deelnemer.

3.2 Voor sommige Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Trainingen en Retraites geldt een zogenaamde vroegboekkorting of een speciale actie. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de datum vermeld op de website. na de vroegboekkortingsdatum, of na de actieperiode, geldt zonder uitzondering het normale tarief, ook vermeld op de Website.

 1. Betaling

4.1 Deelname aan een Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retreat dient voorafgaand aan de te volgen activiteit te worden betaald. Betaling kan geschieden via een directe bankoverschrijving op de bankrekening van Radiant Innersun (House of InnerPower), of kan via ons betalingssysteem Mollie, iDEAL, Creditcard, PayPal of enige andere manier van betalen via de Website.

4.2 Bij deelname aan een Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retreat dient de Aanbetaling uiterlijk 14 dagen na boekingsbevestiging te zijn voldaan. Het resterende bedrag van de Prijs dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de geplande Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retraite te zijn betaald.

4.3 Bij boekingen die minder dan 30 dagen voor aanvang van de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retreat plaatsvinden, dient het gehele bedrag van de Prijs direct (binnen 5 dagen na boekingsbevestiging of na 48 uur indien er sprake is van nog enkele dagen voor de start van het evenement of de cursus).

4.4 Bij niet-tijdige betaling heeft House of InnerPower het recht de boeking te annuleren. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting.

 1. Annulering Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retraite

Tot 14 dagen na boeking van de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retreat, of tot 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst, of tot 90 dagen voor aanvang van de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retreat de deelnemer kan zijn aanwezigheid op de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retreat kosteloos annuleren.

Na 90 dagen gelden de volgende afspraken:

5.1 Annulering van deelname aan een geplande Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retreat kan alleen per e-mail: info@innerpoweryoga.eu.

5.2 Annulering tussen de 90 dagen en vier weken voor aanvang: kost deelnemer 75% van de Prijs;

5.3 Annulering tussen de vier weken voor aanvang en aanvang: kost deelnemer 100% van de Prijs;

5.4 Bij verhindering is het mogelijk iemand anders kosteloos jouw plek te laten overnemen.

5.5 Bij annulering door House of InnerPower om gegronde redenen, zoals onvoldoende deelnemers, ziekte van een lid van het House of InnerPower team of in geval van overmacht, krijgt de deelnemer een alternatieve Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retraite voor dezelfde geldwaarde (via een nieuw contract) of de reeds (eventueel alleen de aanbetaling) betaalde Prijs aan House of InnerPower zal worden terugbetaald.

Van deze annulering wordt de deelnemer altijd uiterlijk 15 dagen voor aanvang van de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retreat op de hoogte gesteld.

5.6 Deelname aan het programma tijdens de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retreat is op vrijwillige basis. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma

Terugtrekking uit deelname aan het programma of een onderdeel daarvan geeft de deelnemer geen recht op restitutie van de reeds betaalde Aanbetaling en/of Prijs en de deelnemer heeft evenmin recht op een vervangende activiteit.

 1. Covid en annulering

Speciale COVID 19 annulering is van toepassing: indien de training/cursusworkshop/vakantie/retraite niet kan plaatsvinden vanwege Covid-regelgeving, dan krijgt de klant de volgende opties: eeen andere datum boeken, een andere training of retraite volgen, de cursus online volgen, accepteren van een 1 jarige voucher. In het geval dat de klant niet in staat is om in het volgende jaar op een andere datum mee te doen, zullen we de betaalde aanbetaling terugbetalen.

 1. Annulering deelname Workshop

7.1 Tot twee weken voor de geplande datum van de Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. De annulering kan gemaild worden naar info@innerpoweryoga.eu

6.2 Tot 7 dagen voor de geplande datum van de Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld zal worden gerestitueerd onder aftrek van € 15,- administratiekosten.

6.3 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen 7 dagen voor de geplande datum van de Workshop annuleert, wordt er geen inschrijfgeld gerestitueerd.

6.4 House of InnerPower zich het recht voor de Workshop te annuleren indien er gegronde redenen zijn, inclusief onvoldoende inkomsten, ziekte van de docent of overmacht. In dat geval zal de reeds door de Deelnemers betaalde Prijs worden gerestitueerd.

 1. Programma en locatie Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retreat en locatie

8.1 Het programma van de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retraite vind je op de website. The House of InnerPower behoudt zich het recht voor om het programma op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen, voor zover mogelijk, vooraf bekend worden gemaakt door middel van een bericht op de website en/of per e-mail.

8.2 De locatie waar de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retreat plaatsvindt is te vinden op de website. House of InnerPower behoudt zich het recht voor om de locatie op elk moment te wijzigen mocht dit nodig zijn. Indien dit het geval is, vindt de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retreat plaats op een vergelijkbare locatie met vergelijkbare faciliteiten in dezelfde regio. Eventuele wijzigingen zullen, voor zover mogelijk, vooraf bekend worden gemaakt door middel van een bericht op de website en/of per e-mail.

 1. Eigen risico & aansprakelijkheid

9.1 Deelname aan het programma is op eigen risico. House of InnerPower aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, schade en/of verlies van eigendommen in verband met het uitvoeren van de activiteiten die samenhangen met de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Trainingen en Retreats bij House of InnerPower.

9.2 House of InnerPower werkt alleen met gecertificeerde yogadocenten. Toch is er altijd de kans om een blessure op te lopen tijdens een yogales. Door deel te nemen aan een Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Training of Retreat bij House of InnerPowerLifestyle aanvaardt de Deelnemer dit risico op een blessure.

House of InnerPower biedt de volgende richtlijnen om de kans op een blessure te verkleinen:

– Bij blessures of ander lichamelijk letsel of zwangerschap is het raadzaam om eerst met een arts of behandelend specialist te overleggen of je kunt starten met het beoefenen van een activiteit gerelateerd aan de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Trainingen en Retraites.

– Als je een blessure of ander lichamelijk ongemak hebt of in geval van zwangerschap, meld dit dan altijd aan het House of InnerPowerteam voordat je deelneemt aan de activiteit gerelateerd aan de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Trainingen en Retreats.

– Luister naar en volg de instructies van de desbetreffende begeleider van House of InnerPower

– Kijk goed naar de activiteiten die horen bij de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Trainingen en Retraites en luister naar je fysieke beperkingen.

– Voer geen activiteiten uit die verband houden met de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Trainingen en Retraites die pijnlijk zijn.

– Stel vragen wanneer je een activiteit niet begrijpt die verband houdt met de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Trainingen en Retraites.

 1. Medische disclaimer

De activiteiten die samenhangen met de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Opleidingen, Trainingen en Retreats, waaronder yoga- & meditatiesessies, trainingen en wandelingen, zoals die worden aangeboden, zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet als vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijk en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerde arts.

Meld voorafgaand aan de activiteit gerelateerd aan de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Trainingen en Retreats altijd aan de begeleider van House of InnerPower of je lichamelijke klachten hebt. Wellicht kan de begeleider van House of InnerPower het programma hierop aanpassen of individuele oefeningen geven. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus. Deelname is altijd op eigen risico.

10.3 Je verklaart zich te onthouden van aanspraken jegens House of InnerPower en haar begeleiders voor enig letsel en eventuele schade die je mogelijk oploopt en die verband kan houden met deelname aan de activiteiten die verband houden met de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Trainingen en Retraites.

 

 1. Gezondheidsverklaring

11.1 De deelnemer dient bij de inschrijving altijd eventuele lichamelijke en/of psychische klachten, alsmede het gebruik van medicatie te vermelden. Lichamelijke en/of psychische klachten die ontstaan na het boeken van de reis dienen direct gemeld te worden aan House of Inner Power.

11.2 Het niet verstrekken van deze gegevens, onvolledig of onjuist, kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de deelnemer.

11.3 House of InnerPower kan na het aanvragen van de boeking een vragenlijst toesturen of een kort telefonisch interview organiseren om eventuele lichamelijke en/of psychische klachten op te vragen. Op basis van deze informatie kan House of InnerPower besluiten deelnemers met ernstige lichamelijke en/of psychische klachten uit te sluiten van de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Trainingen en Retraites. De aangeboden activiteiten tijdens de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Trainingen en Retraites zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie.

 1. Persoonlijke gegevens

12.1 House of InnerPower verzamelt persoonsgegevens van de Deelnemers voor het eigen klantenbestand, voor het uitvoeren van betaalopdrachten en voor de administratie van de applicaties. House of InnerPower gaat zorgvuldig om met het verzamelen van persoonsgegevens en houdt zich altijd aan de bepalingen van de Privacywet.

12.2 House of InnerPower gebruikt de in artikel 11.1 verzamelde persoonsgegevens tevens om de Deelnemer te informeren over toekomstige activiteiten van House of InnerPower en eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld het programma of de locatie. Indien de Deelnemer geen communicatie (meer) van House of InnerPower wil ontvangen, kan dit schriftelijk via e-mail aan info@innerpoweryoga.eu.

De deelnemer is zich ervan bewust dat in dat geval niet alle informatie, diensten en producten van House of InnerPower gebruikt mogen worden.

12.3 The House of InnerPower geeft de persoonsgegevens van de Deelnemer nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

 1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

13.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Klachten dienen binnen 30 dagen na het plaatsvinden van de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Trainingen en Retreats schriftelijk en gemotiveerd aan House of InnerPower te worden gemeld. De klant krijgt binnen 14 dagen een reactie.

13.3 Eventuele geschillen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden, de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Trainingen en Retreats, een Lidmaatschap, of het bijwonen van (privé) yogales(sen) bij House of InnerPower zullen uitsluitend worden beslecht door een erkende bemiddelaar.

 1. Gedrag Deelnemer

14.1 The House of InnerPower verwacht van de deelnemers een respectvol gedrag naar elkaar en de organisatie toe. Bij wangedrag (drugs en overmatig drinken, agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, vandalisme of diefstal) zal uitsluiting van verdere deelname aan het programma plaatsvinden.

 1. Schade

15.1 Eventuele schade zal op de veroorzaker worden verhaald.